GrzegorzGortat

Pokój bez widoku, Media Rodzina 2021

Thriller? Thriller psychologiczny? Powieść psychologiczna? Pokój bez widoku trudno zaszufladkować, co być może jest zachętą, by po książkę sięgnęli czytelnicy ceniący zarówno rozrywkę jak i literackie wyzwania.


Pisarz John M. Godart, urodzony w Polsce jako Jan Michał Godurć, po wieloletnim pobycie w USA wraca do Polski. Opromieniony sławą zdobywcy Pulitzera, wymieniany wśród kandydatów do literackiego Nobla, uchodzi powszechnie za autorytet moralny i sumienie swego pokolenia po obu stronach Atlantyku. Jest wyczekiwany w ojczyźnie niczym bohater narodowy – wszak to ikona współczesnej światowej kultury, symbol polskiego twórcy odnoszącego sukcesy w Ameryce. W Warszawie pilnie szuka mieszkania, mogącego pomieścić jego ogromną bibliotekę. Po telefonie od agenta nieruchomości jedzie pod wskazany adres, by obejrzeć lokum. Loft w opuszczonej fabryce na Pradze wydaje się idealną lokalizacją. Tam spotka kogoś, kto czeka na niego szczególnie niecierpliwie – i nie wydaje się mieć dobrych zamiarów.


A Room without a View

Thriller? Psychological thriller? Psychological novel? A Room without a View is difficult to classify which I hope is an incentive for readers who value both entertainment and literary challenges.


Writer John M. Godart, born in Poland as Jan Michał Godurć, returns to Poland after many years in the USA. Acclaimed as the Pulitzer Prize winner, short-listed for the Nobel Prize for Literature, he is widely regarded as the moral authority and conscience of his generation on both sides of the Atlantic. He is awaited in his homeland like a national hero – after all, he is an icon of contemporary world culture, a symbol of the Polish artist who made his name in America. In Warsaw, he is urgently looking for an apartment big enough to house his huge library. After a call from a real estate agent, he goes to the proposed location. A loft in an abandoned factory in Warsaw’s Praga district seems to be a perfect place. It is there that he will meet someone who is especially anxious to meet him – and does not seem to have good intentions.Recenzje:

Gra i opowieści | Krytycznym okiem | Blog krytycznoliteracki Jarosława Czechowicza

Ta książka jest jak lustro, w którym warto się przejrzeć | niestatystyczny.pl | Zuzanna Pęksa

Ten pomysł zrodził się w głowie wiekowo dojrzałej | rozmawiamy z Grzegorzem Gortatem o książce Pokój bez widoku| niestatystyczny.pl | wywiad

Na żywo z Wielkim Bukiem | Wielki Buk - blog literacki | Olga Kowalska

Pokój bez widoku | Olga Kowalska | YouTube

„POKÓJ BEZ WIDOKU” GRZEGORZ GORTAT – RECENZJA PATRONACKA | WIELKI BUK - blog literacki | Olga Kowalska

Pokój bez widoku | LADY PASJA | blog

Pokój bez widoku - recenzja | PigOut | Facebook

Sąd ostateczny | ZBRODNIA W BIBLIOTECE | Paulina Stoparek

Ruda Recenzuje | blog osobisty